رزسفید

 

  شراب نورکجا
·       
تومثل چشمه نوشین به کوهسارانی

·        تومثل قطره باران به نوبهارانی

·        توروح بارانی 

شراب نورکجاست؟

که این من نومید

چنین می اندیشم

که جلوه های سحررابه خواب خواهم دید

وآرزوی صدا رابه خاک خواهم برد

 

همیشه پشت حصارهمیشه ،

می ترسم

حصارخلوت تنهائی مرابشکن

 

بیا وعشق بورز

به روشنائی خورشیدِ شرق

-      عشق بورز

                                    ومثل قطره باران نثاریاران شو

 

                               چرا به آینه بایدپناه برد،

-      چرا؟

                             درون آینه ذهن خود چه می جوئی؟

چگونه ابرکدورت جهان فرو پوشاند

چگونه باور من

-      در فضا معلق ماند

 

چگونه باز به ماتم نشست خانه ما

هزار نفرین باد

به دستهای پلیدی

که سنگِ تفرقه افکند در میانه ما

 

 

دوباره با تو نشستن

-      دوباره آزادی؟

 

                                                    مگر به خواب ببینم ،

-      شبی بدین شادی

 

شراب نور کجا ؟

- تشنه صبور کجا ؟ 

 

حمیدمصدق

نوشته شده در سه‌شنبه 18 مرداد‌ماه سال 1384ساعت 23:10 توسط امید نظرات 0 |