رزسفید

 

 بخشش یعنی چی؟

من همیشه وقتی می خوام کسی روببخشم،به خدا نگاه می کنم ؛بعدش به خودم میگم:

خدا،بااین بزرگیش ببین چقدرمرام داره.چقدرراحت بنده اش رومیبخشه.

پس توکه که درمقابل اون(قربونش برم)هیچی نیستی چی می گی؟واسه چی نمی بخشی؟

ولی راستش تازگیهایه جوردیگه فکرمیکنم.

درست یا غلطش روهنوزنمیدونم.بذارین واسه شمابگم:

می گن خدابه بابا آدم وننه حواوقتی توی بهشت بودن گفت: هرکاری خواستین بکنین وازهمه چی اینجااستفاده کنین ولی به این درخت سیب(یا به روایتی خوشه گندم)دست نذارین.دوراین یکی رویه خیط بکشین و هرچی میخواین اینجاحال کنین.

آدم دیگه.بالاخره ننه حوا،باباآدم رووسوسش کرد(خدابیامرزتت ننه جون اگه میدونستی بچه هات  توی این دنیادارن چه نکبتی میکشن عمراًهوس سیب میکردی.حالا هوس کردی به جهنم،به بابائی میگفتی واست ازمیوه فروشی دم کوچه میخرید.اصلاًبی خیالش،حالا که اینجائیم...)

میگن خدا به خاطراینکه آدم اون سیب روچیدازبهشت بیرونش کرد.

حالا من خودم میگم خدابه اون بزرگی چراسیب به این کوچیکی رواینقدرگندش کردوآدم رواز بهشت پرتش کرد روزمین.

ها؟واقعاًچرا؟مگه خداعقده سیب داشت؟

حالا میخوام شمابگین من درست میگم یااشتباه؟

کمکم کنین.

نوشته شده در سه‌شنبه 18 مرداد‌ماه سال 1384ساعت 23:12 توسط امید نظرات 1 |