رزسفید

تورا چه میرسد ای آفتابِ پاک اندیش

تورا چه وسوسه ازعشق باز میدارد؟

کدام خاطره شوم

عمیقِ ذهن تورا تیره می کند ازوَهم؟

شب آفتاب ندارد

وزندگانی من ،بی تو

چوجاودانه شبی،

-         جاودانه تاریک است

تو درصبوری ِ من

-         ارتکابِ قتل ِ نفس

وانهدامِ وجودِ مرا نمی بینی

منم که طرح مَودّت به رنج بی پایان

وشطِ جاریِ اندوه بسته ام ،

-         اما

تورا چه می رسد ای آفتابِ پاک اندیش

تورا چه وسوسه از عشق ،

                  باز میدارد ؟ 

 

حمیدمصدق

نوشته شده در چهارشنبه 19 مرداد‌ماه سال 1384ساعت 01:00 توسط امید نظرات 2 |