رزسفید

 

شب ،من وسنگ صبور

شب شده سنگ صبور

خونه غم شده بازاین دل من

پرماتم شده بازاین دل من

-

من وتو بادلمون

تک وتنها وغریب

توی این شهربزرگ

توی این دشت جنون

خودمونیم وخدا

خودمون ودلمون

-

تومیخوای این دل من خون بشه دیوونه بشه؟

تومیخوای غصه من قصه هرخونه بشه؟

نمیخوای سنگ صبور؟

-

اگه ازدرددلم باتوشکایت بکنم

قصه مردم نامردو بگم

اگه من باتوحکایت بکنم

دل تومیشکنه چون جام بلور

نمیخوام سنگ صبور

-

دل من بی دل تو، دیگه تنها می مونه

کی دیگه قصه افسردگیشو گوش میکنه؟

آخه کی اشک اونوپاک می کنه؟

کی غم ودرد اونوخاک می کنه؟

-

شده بازفصل خزون     ازدرختامیریزه برگ طلا

آسمون پرغم        غرق اندوه وبلا

چه کنم باغم رسوائی دل؟

چه کنم باتب تنهائی دل؟

هی براش قصه میگم      قصه غصه میگم

که توای دل منو دیوونه نکن

پروبالم رو نسوز

منو پروانه نکن

-

می بینی   هرچی که که هس مرگ امیده به خدا

حسرت روزسپیده به خدا

همه جارنگ وریا     همه چی نقش سراب

-

به گُلا دس میزنی      خارمیشن

سبزه هازیرقدم         مارمیشن

بازوانی که به گرمی توروافسون میکنن

حلقه دارمیشن

زبونم بسته میشه     دهنم خسته میشه

ولی ای سنگ صبور   مگه باورمیکنه؟

-

می دونی؟    همدم شبهای سیاه دل من

عاقبت سربه بیابون میذارم

میرم اونجاکه صفاست        میرم اونجاکه وفاست

میرم اونجاکه فقط محرم این سینه خداست

-

ولی ای یاردلم      ای دلت خونه اسراردلم

من پرازمهرووفام     توروباخودمیبرم

توروای سنگ صبور

همه جا تادل گور

 

نوشته شده در چهارشنبه 19 مرداد‌ماه سال 1384ساعت 00:56 توسط امید نظرات 0 |