رزسفید

ای صبـــا آ نچه شنیــــدی زلب یاربگو

                                          عاشقان محرم رازند نه اغـیاربگو

هم توداری خبراززلف شکن درشکنش

                                           پیش ما قصه دلهای گرفتــــاربگو

شرح غارتگری زلف دلآویــــــــزبگو

                                         قصه غمزه آن چشم ستمکـــــاربگو

گوش را چون که زپیغام نصـیبی دادی

                                         کی بودچشم مــــــرا وعده دیداربگو

تا دگرسروننازد به خرامیدن خویش

                                         صفتی باوی ازآن قامت ورفتـاربگو

          چون حکایت کنی ازدوست من ازغایت شوق

          بازصــد بــــاربگویم که دگــــربـــــــــــاربگو

                                                                                             

 

نوشته شده در دوشنبه 31 مرداد‌ماه سال 1384ساعت 00:06 توسط امید نظرات 0 |