رزسفید

هوای خانه چه دلگیرمیشودگاهی         ازاین زمانه دلم سیرمیشودگاهی

عقــاب  تیــزپردشتهـــای استغنـا         اسیـرپنجه تقد یــــــرمیشودگاهی

صدای زمزمه عاشقـــــان آزادی         فغان ونا له شبگیـــرمیشودگاهی

نگاه مردم بیگا نه دردل غربــت         به چشم خسته من تیرمیشودگاهی

مبرزموی سپیدم گمان به عمردراز      جوان زحادثه ای پیـرمیشودگاهی

بگواگرچه به جائی نمیرسدفریاد         کلام حق دم شمشیــــرمیشودگاهی

بگیردست مراآشنای دردبگیـــــر        مگوچنین وچنان، دیـرمیشودگاهی

           

به سوی خویش مرامیکشدچه خون وچه خاک

محبت ا ست که زنجیرمیشودگاهی

محبت ا ست که زنجیرمیشودگاهی

محبت ا ست که زنجیرمیشودگاهی  

محبت ا ست که زنجیرمیشودگاهی

محبت ا ست که زنجیرمیشودگاهی

محبت ا ست که زنجیرمیشودگاهی

محبت ا ست که زنجیرمیشودگاهی

محبت ا ست که زنجیرمیشودگاهی

محبت ا ست که زنجیرمیشودگاهی

محبت ا ست که زنجیرمیشودگاهی

محبت ا ست که زنجیرمیشودگاهی

محبت ا ست که زنجیرمیشودگاهی

محبت ا ست که زنجیرمیشودگاهی

نوشته شده در دوشنبه 14 شهریور‌ماه سال 1384ساعت 01:00 توسط امید نظرات 0 |