رزسفید

خیلی دلم واسش تنگ شده.خدایاچیکارکنم؟

خدایا اینقدرکه من شب وروزبهش فکرمیکنم، اون اصلا منویادش هست؟

میگن وقتی دلت میگیره باخدا حرف بزن، اون کمکت میکنه .من که همه حرفام روبه خدا زدم.پس چرا کاری نمیکنه؟چرا ا ینجوری میکنه؟

خدایا داری عذابم میدی؟ آخه چرا؟خدایا اگه عذابم میدی بسه دیگه،راحتم کن.هرکاری دوست داری بکن ولی نذاردیگه بهش فکرکنم.خواستی دیوونم کن،خواستی بکشم،خواستی اونوبهم بده ولی خداجون ازاین وضع خلاصم کن.خدایا من که غیرازخودت کسی روندارم.

همیشه بهت میگم: خدایا به امید خودت.

بدِ اینجوری میگم؟ قبول دارم که گناهکارم و نمیخوام که گناهام روتوجیه کنم، ولی خدایا این همه گناه میکنن،عین خیالت نیست، اونوقت گیردادی به ماوگناهای ما بیچاره ها رومی بینی؟رسمش نیست خداجون.پس کومرامت؟

بسه دیگه ،راحتم کن.

من به مرگم راضیم اما نمی آیداجل  
بخت بدبین ازا جل هم نازمی بایدکشید

خدا جون، من نه صبرایوب رودارم،نه عمرنوح.

صبرم سراومده، عمرم هم داره تموم میشه.توروخودت،توروجون هرکی که دوستش داری، تکلیف ما روروشن کن.

خدایا دلم گرفته تو که میدونی.

نوشته شده در سه‌شنبه 5 مهر‌ماه سال 1384ساعت 00:23 توسط امید نظرات 7 |