رزسفید

زبس نالید ازدست زمانه 

دلم بیزار شدپرزد ز لانه 

بلم بودم من ؛دل بود پارو....... 

بلم درآب و پارو در کرانه..........

نوشته شده در پنج‌شنبه 12 دی‌ماه سال 1387ساعت 00:05 توسط امید نظرات 18 |