رزسفید

می گن خدا،غیرازجهنم، یه چاهی درست کرده توی اون دنیا

واسه گناهکارها،واسه من

می گن اسم این چاهه،چاه ویل هست

می گن هرکی که گناهاش درجه اش بالا باشه،میندازنش توی این چاهه

می گن خدا به گناهکارهایی که گناهشون توی اون چاه کمترازبقیه هست گفته:

شما رومن واسه همیشه اینجانگه نمی دارم.

می گن بعدازهزاران سال خدااونها روازاون چاه درمیاره ومیبرتشون توی بهشت.

خوب دیگه، خدا مثل اینکه توی اون دنیا می خوادانصاف داشته باشه.

این خیلی خوبه .نه؟

ما که نمی دونیم توی اون دنیا جامون کجاست!!!!

ولی الان که توی چاه ویل این دنیا گیر کردیم،

نمی دونیم ته چاه هستیم یا وسطش یا اول چاه!؟؟

من الان خودم توی چاه هستم،اما نمی دونم کجاش هستم

می دونین من منتظرم خدای من توی این دنیا منو ببخشه وازتوی این چاه لعنتی بیرونم بیاره.

دعا کنین ازاون گناهکارائی که ته چاه هستن نباشم.

نوشته شده در شنبه 9 مرداد‌ماه سال 1389ساعت 05:26 توسط امید نظرات 4 |